top of page

Upcoming Events

מטרתינו

להעניק חוויה יהודית למשפחות הישראליות בעמק!

חב״ד ישראלי שם לו למטרה לתת הזדמנות למבוגר ולצעיר לחוות חוויה יהודית במידה המתאימה לו: בהעשרת ידע, במפגשי חג, בקיום מצווה - אנו רואים בכל חוויה מטרה שלימה בפני עצמה!

IMG-0347.JPG
bottom of page