Chabad Israeli SV

650.804.5019

1650 Channing Ave., Palo Alto, 94303, CA

©2019 by Chabad Israeli Silicon Valley

 

השתמשו בחלון Chat לפנות אלינו בכל עניין

 

מטרתינו

להעניק חוויה יהודית למשפחות הישראליות בעמק!

חב״ד ישראלי שם לו למטרה לתת הזדמנות למבוגר ולצעיר לחוות חוויה יהודית במידה המתאימה לו: בהעשרת ידע, במפגשי חג, בקיום מצווה - אנו רואים בכל חוויה מטרה שלימה בפני עצמה!

IMG-0347.JPG