top of page

השתמשו בחלון Chat לפנות אלינו בכל עניין

מטרתינו

להעניק חוויה יהודית למשפחות הישראליות בעמק!

חב״ד ישראלי שם לו למטרה לתת הזדמנות למבוגר ולצעיר לחוות חוויה יהודית במידה המתאימה לו: בהעשרת ידע, במפגשי חג, בקיום מצווה - אנו רואים בכל חוויה מטרה שלימה בפני עצמה!

IMG-0347.JPG
bottom of page