2_edited_edited_edited.jpg
3c54597b-89a9-49f1-b36d-6f8d365cf77f.JPG
IMG_2386.jpg
ee55345c-8b59-4da9-be83-b916e0c9fc0e.JPG
AxCd9oXcQPqR63sOqJ6chA.jpg
 

השתמשו בחלון Chat לפנות אלינו בכל עניין

 

מטרתינו

להעניק חוויה יהודית למשפחות הישראליות בעמק!

חב״ד ישראלי שם לו למטרה לתת הזדמנות למבוגר ולצעיר לחוות חוויה יהודית במידה המתאימה לו: בהעשרת ידע, במפגשי חג, בקיום מצווה - אנו רואים בכל חוויה מטרה שלימה בפני עצמה!

IMG-0347.JPG