תרומתך חשובה ומשמעותית להמשך פעילותינו!

Icon-1024_edited.png

פעילותינו מתקיימת בזכותם של תורמים מהקהילה.

הקופה של ״חב״ד ישראלי״ מתנהלת כגוף עצמאי, ואינה מקבלת תמיכה מעמותות חיצוניות

 
 

המעסיק שלך יכפיל את תרומתך, שווה לבדוק!

הרבה חברות מעודדות נתינת צדקה ויכפילו את תרומתם הכספית שלעובדיהם או את שעות התנדבותם

DoubleDonationWeb.png
 

Download the Pocket Pushka in the App Store

Icon-1024.png
 
vYGK10670598_edited.jpg

אנו מקבלים תרומת רכבים משומשים